31. mail 2023 registreeriti Transpordiameti liiklusregistris vanasõidukina autobuss TA-6 ja sellele väljastati registreerimismärk A562.

2008. aastal otsustas Tõhela Külaselts taastada vana kolhoosibussi. Bussi taastamise idee algataja oli kohalik ettevõtja Andres Laur. Sõiduki taastamiseks andis toetust EAS kohaliku omaalgatuse programmi kaudu ning vallavalitsus. Seega on Tõhela Külaseltsi buss esimene, mille taastamistöid toetas Eesti riik.

Esimene “uuel ajal” restaureeritud ja vanasõidukina väärtustatud TA-6-1 buss kuulub Eno Hermannile Raplamaalt. Taastatud buss osales 2004. aastal suvel Järva-Jaani Vanatehnika varjupaiga avamisel.