Foto: Tõnu Piibur

31. mail 2023 registreeriti Transpordiameti liiklusregistris vanasõidukina autobuss TA-6 ja sellele väljastati registreerimismärk A562. Eesti Vanatehnika Klubide Liidu (EVKL) eksperdid Tiit Talts ja Väino Karu ning asjaosalised hindasid bussi 5. mail Tallinnas. Otsustati, et 1985. aastal Tartu Autode Remondi Katsetehasest väljunud sõiduk on säilinud ligi täielikult originaalsena ning väärib sellisena säilitamist. EVKLi poolt väljastati sõidukile vanasõidukiks tunnustamise akt nr 1077. Hindamisel lähtuti EVKL poolt 29.05.2021 kinnitatud säilinud sõiduki hindamise põhimõtetest. Bussi originaalsusprotsendiks hinnati
99,46.

Bussi ajaloost ja napist utiliseerimisest pääsemise seiklusest saab lugeda siit: “Muu prahi alt tuli kuurist ka buss välja…”

Säilinud sõidukina annab endine Tamsalu EPT autobuss tänuväärse võimaluse tutvuda omaaegse bussiehituse kvaliteediga kõikidele tulevastele Tartu busside restauraatoritele.