1944. a lõpus loodi Tartusse autotranspordibaas, mille esimeseks ülesandeks oli sõjast järele jäänud veoautode ja busside töökorda seadmine… »»

Kõik Tartus asunud autoremondiettevõtted natsionaliseeriti ja koondati riiklikuks autoremonditöökojaks 1941. aastal. Enamus bussiettevõtete ja remonditöökodade hoonetest ja sõidukitest hävis sõjas… »»