Kuidas sündis Eesti oma automark “TA” ja miks ehitati Tartus esimene oma autobuss TA-1? »» Bussikerede remontimisest oma bussi ehituseni… »»

1940ndate lõpus oli Lõuna-Eesti autobaasidel suur puudus korralikest bussidest. Vanad sõjaeelsed sõidukid olid amortiseerunud ja nende remontimine polnud enam võimalik. Tartus hakati valmistama uusi bussikeresid… »»

1947. a otsustati Autotranspordi Peavalitsuses luua autobaasidest eraldiseisvad autoremondiettevõtted. Üheks selliseks sai Tartu Autoremonttöökoda… »»