Lõuna-Eesti Vanatehnika Klubi “LEVATEK” restaureerib endise Valga EPT autobussi TA-6-1. Ettevõtmise eestvedajaks on Endel Napast, kes loodab bussi valmis saada 2019. aasta septembriks, kui tähistatakse Tartu autoremonditehase 70. sünniaastapäeva.

Eesti Bussiajaloo Seltsi poolt taastatud autobuss TA-6-1 on esimene Eestis valmistatud sõiduk, mis on saanud vanatehnikaregistri “musta numbri”.

1987. aastal anti legendaarsele kolhoosibussile värskem välimus. Nüüdsest ehitati uuteks TA-6-1 bussideks ümber kõik tehasesse kapitaalremonti saabunud vanad bussid.

ussi kerenumbri (nr 1042) järgi on tegu algselt 1964. aastal ehitatud TA-6 bussiga, mis mitmete varasemate kapitaalremontide järel omandas peale viimast tehases käiku 1988. aastal uue kabiiniosa ja sai mudelitähiseks TA-6-1. Nõukogude aja lõpul kuulus buss ENSV Energeetika ja Elektrifitseerimise Tootmiskoondisele “Eesti Energia”, peale riigikorra vahetust eelmainitud ettevõtte järglasele ASle Eesti Energia Põhja Elektrivõrgud. Peale…

õni sõna ajaloost. Legend järgi, nagu mitmete teistegi TA-6 busside puhul, sai kolhoos buss Tartust vahetuskaubana kapitaalremonti viidud GAZ-51A veoauto eest. Veoauto kuulus Kastna külas asunud Arengu kolhoosile. Lisaks veoautole oli vahetuskauba lastis ka koorem laudu, sest mis see TA-6 muud on kui veoauto ja koorem laudu! Tõsisemalt rääkides toimus TA-6 bussi saamine tõenäoliselt tehase…

Kerenumbri järgi (nr 418) on buss esimest korda tehaseväravast välja sõitnud 1959. aastal. Algaastate kohta andmed puuduvad. Teada on, et enne viimast kapitaalremonti 1990. aastal kasutas bussi Järvakandi Keskkool õpilaste vedamiseks. Viimati käis buss Tartus kapitaalremondis 1990. aastal. Taasteremondi käigus asendati kere puitsõrestik uue, nelikant-metalltorust karkassiga – põhimõtteliselt ehitati vanale alusraamile täielikult uus bussikere; arvatavasti…