M õni sõna ajaloost. Legend järgi, nagu mitmete teistegi TA-6 busside puhul, sai kolhoos buss Tartust vahetuskaubana kapitaalremonti viidud GAZ-51A veoauto eest. Veoauto kuulus Kastna külas asunud Arengu kolhoosile. Lisaks veoautole oli vahetuskauba lastis ka koorem laudu, sest mis see TA-6 muud on kui veoauto ja koorem laudu! Tõsisemalt rääkides toimus TA-6 bussi saamine tõenäoliselt tehase vahetusfondist – süsteem nägi ette, et tõesti võis kapitaalremonti viidava veoauto asemel vastu saada hoopis bussi.

Hiljem, 70ndatel majandite liitmise aegu sai bussi omanikuks Tõhela sovhoos, millega Kastna «Areng» liideti. Nagu tookord kombeks, kasutati bussi ikka kohaliku rahva linna sõidutamiseks ning ekskursioonideks lähemale ja kaugemale. 1989. aastal ehitati buss Tartu autoremonditehases kapitaalremondi käigus ümber moderniseeritud variandiks TA-6-1.

Riigikorra muutudes ja sovhoosi likvideerimisel läks buss erakätesse ning aktiivset kasutust palju ei leidnud. Viimased kümmekond aastat seisis buss lageda taeva all Tõhelas, Pärnumaal.

T õhela Külaselts otsustas 2008. aastal endise kolhoosibussi taastada ning oma sõiduvahendiks teha. Bussi taastamise idee algataja oli kohalik ettevõtja Andres Laur, kes praegu ka taastatud bussi rooli keerab. Bussi taastamiseks taotleti raha EAS-i kaudu kohaliku omaalgatuse programmist, mida rahastatakse Eesti riigieelarvest. EAS toetas bussi taastamist 15000.- Eesti krooniga. Lisaks sellele saadi toetust Tõstamaa Vallavalitsuselt (2100.- kr.) ning Tõhela Külaselts rahastas taastamist 1528,98 krooniga. Seega on Tõhela Külaseltsi buss, esimene TA, mille taastamistöid toetas Eesti riik.

[/column]
CategoryElav muuseum