2010. a suvel toimus Järva-Jaanis vanaautode kokkutulek Ehitatud Eestis 2010. Sellega seoses seati sõidukorda Järva-Jaani Vanatehnika Varjupaiga eksponaat nr 131 – moderniseeritud kerega konteinerveo furgoonauto TA-3763-01. Auto osales ürituse raames peetud paraadsõidul. Suve jooksul korrastasid eksponaadi Miko Leesment, Tarvo Puusepp ja Andres Allik.

Auto kuulus oma elutee alguses Keila Autotranspordibaasi nr. 14 sõidukipargi 2. kolonni ja kandis garaažinumbrit 218. Sellega veeti toiduaineid ETKVL-i Keila Tarbijate Kooperatiivi kauplustesse. Masin saadi Tartust 14.12.1990 ja kanti maha 27.12.1999. Auto seisis mahakandmisest alates samas kohas endise autobaasi hoovil Keilas. Arhiividokumentide järgi oli Keila Autotranspordibaasil nr. 14 ajavahemikul 1988-1999 arvel umbes 20-30 Tartus toodetud furgoonautot. Auto on originaalvärvides ja kannab külgedel märgistust KONTEINERVEOD. Masina kabiinis olid muu prahi hulgas ka teekonnalehed Keila ümbruse kaupluste nimedega, kuhu autoga viimati leiba-saia viidi.

31. augustil2005 toimetati leivaauto Järva-Jaani vanatehnika varjupaika, kus sellest sai 131. eksponaat (sh. 12. TA-tüüpi sõiduk). Auto väljaostmiseks vajaliku vanametalliväärse summa 3000 krooni kogumiseks kuulutati välja kogumisaktsioon Auto-Moto Foorumis 2005. a juulis. Kokkuleppe saavutamisel Keila Autotranspordibaasi järglase AS Kevaga olid abiks Silver Kuik, Jorven Rang.