Autobuss TA-6 oli 1950ndate lõpul ja 1960ndate algul kasutusel maaliinidel ühistranspordivahendina. Kodumaine sõiduvahend oli tänuväärne abiline kaugemate regioonide ja väikeasulate ühendamiseks keskustega. Alles 1960ndate lõpul hakkas Nõukogude Liidu suurtest bussitehastest saabuma “päris” busse niipalju, et need läksid liikvele ka rajoonisisestel maaliinidel. Sedamööda kuidas PAZ- ja LAZ-bussid liinile tulid, võeti kodumaised TA-6 bussid ühistranspordivahendina kasutuselt maha ja anti üle Eesti NSV kolhoosidele-sovhoosidele, et põllumehed saaks linna teatrisse sõita…

Valik fotosid TA-6 liinibussidest:

CategoryAjalugu