Regulaarne bussiliiklus käivitati Tartus 1920ndate aastate alguses. Esimese liinipidajana mainitakse Müürsepa nime, kes pani käiku kaks lahtist omnibussi vaksali ja Peetri kiriku vahel. Mõnda aega tegutses Tartu linnaliinidel ka ehitusinsener Fr. Kangro ettevõte, kel oli linnavalitsusega sõlmitud reisijateveo kontsessioonileping. Kangro avas hiljem ka uued linnadevahelised bussiliinid Tartu – Viljandi, Tartu – Võru ja Tartu – Põlva liinil. 1920ndate bussipargi moodustasid põhiliselt Ford T baasil kohapeal ehitatud keredega autobussid.

Üks esimestest Fordi alusele ehitatud autobussidest (nr 2) Tartus liinil vaksal-Suurturg-Peetri kirik, 1920ndate algus. Foto: Andrus Rüütli kogust
Üks esimestest Fordi alusele ehitatud autobussidest (nr 2) Tartus liinil vaksal-Suurturg-Peetri kirik, 1920ndate algus. Foto: Andrus Rüütli kogust
L innaliinide tegelikuks loojaks ja käikupanejaks peetakse ettevõtja Davet SimmiPostimees, 23. veebruar 1932. Peremeeste vahetus Tartu omnibustel., kes 1920ndate keskel, peale linnaliinide ülevõtmist Kangrolt ja Müürsepalt sai Tartu linnaliinide ainsaks teenindajaks ja edasiarendajaks. Simm pani lisaks senisele Vaksali – Peetri kiriku liinile bussid käima ka Tähe tänava liinil. 1926. aastal pikendas ta linnavalitsusega sõlmitud kontsessioonilepingut kolmeks aastaks, olles välja kuulutatud konkursil ainus pakkuja.

V anade ja väikeste, tagant lahtiste Ford T alusel busside asemele ilmusid ajapikku uuemad ja mugavamad sõiduvahendid kuid nurisemist linnakodanike poolt esines siiskipäris tihti. Reisijad soovisid sõitmas näha rohkem uusi ja mugavaid autobusse. Linnavalitsusel oli võimalik oma trumbid lauale lüüa vaid kord kolme aasta tagant, kui välja kuulutati uus konkurss liinipidaja leidmiseks. Nii nõuti 1929. aastal uue konkursi tingimustes, et liinipidamisõiguse saaja peab 1932. aasta lõpuks käiku panema 18 uut omnibussi. Kuueaastane liinileping sõlmiti taas Simmiga, sest teisi huvilisi polnud. Aasta peale uue lepingu sõlmimist oli aga Simm suutnud liinile tuua vaid ühe uue, nõuetele vastava autobussi. Samal ajal oli firma oma töökojas ehitusjärgus veel kaks uut sõidukit.

Fordi alusel autobuss Tartu raudteejaamas, 1920ndate lõpp. Foto: Tartu Linnamuuseum, TM F 128:12
Fordi alusel autobuss Tartu raudteejaamas, 1920ndate lõpp.
Foto: Tartu Linnamuuseum, TM F 128:12
B usside halb seisukord oli ajalehtedes iganädalaseks teemaks. Liinipidaja lubas uued bussid kasutusele võtta järk-järgult. Hoolimata mõningatest sekeldustest oli Tartu linnasisene reisijatevedu Simmi käes pea kümme aastat kuni 1932. aastani, mil ta kõik oma bussid koos liinipidamisõigustega August Koogile ära müüsPostimees, 23. veebruar 1932. Peremeeste vahetus Tartu omnibustel.. Juriidilises mõttes ei saanud Simm teadagi liinipidamisõigust teisele ettevõttele müüa, sest kontsessioonileping oli sõlmitud linnavalitsusel just Simmiga. Seega jäi Simm uude bussiettevõttesse niiöelda vaikivaks osanikuks ja August Kook omandas niimoodi liinipidamisõiguse terves Tartu linnas.
CategoryAjalugu