Tartu autoremonditehas loodi 1949. aastal eesmärgiga remontida kõikvõimalikke kasutusel olevaid sõidukeid. Aasta peale asutamist – 1950 spetsialiseerus Tartu tehas ainult Gorkis toodetud ГАЗ-veoautode ja busside remontimisele. Esimese, 1951. aastal eksperimentaalselt valmistatud autobussiga TA-1 sai alguse tehase aastatepikkune bussi- ja furgooniehitus.

Tartu Autode Remondi Katsetehases on sari- ja väikesaritootmises olnud ligi 70 erinevat mudelit, enamus ehitatud Gorki autotehase ГАЗ-veoautode baasil. Lisaks neile valmistati hulganisti eritellimusel autosid. Näiteks Eesti Televisioonile värvitelevisiooni liikurülekandejaam TA-943H5; Spordiseltsile «Dünamo» sportlaste meditsiiniliseks teenindamiseks mõeldud auto TA-943E3, «Mosfilmile» laifilmikaamerate ja stereofoonilise helisalvestusaparatuuri veoks filmi «Sõda ja rahu» filmimisel TA-9K; kokku 30 eriotstarbelist autot (liikuvlaboratooriumid, autod teehooldusbrigaadidele jne.).

Erilahendusega auto valmistamine sai üldjuhul alguse mõne riikliku alluvusega tehase või majandi erisoovist. Tellija esitas sõiduki ehitamiseks tellimuse/avalduse koos muudatuste nimekirja ning ümberehitamise loaga ENSV Siseministeeriumi Riiklikult Autoinspektsioonilt (RAI) või sõjakomisariaadilt. Tellimuse vastuvõtmise otsustas tehase administratsioon. Kui tellimus otsustati täita, väljastas tehase standardiseerimisosakond uuele veokile/bussile tooteindeksi tehase ajutisest indeksiregistrist.

Tehasel oli kasutusel ajutine tooteindeksite register alates autobussist TA-1, mis valmis 1951. aastal kuni tähiseni TA-79 – furgoonauto Renault B120.65 alusel, mis valmis vahetult enne tehase erastamist 1997. aastal. Juhul kui katsemudelist sai peale vajalike katsetuste läbimist seeriatoode, anti sellele Teadusliku autoinstituudi (NAMI) poolt üleliiduline lõplik indeks.

Foto: Tartu ARKT arhiiv

Toiduaineteveo furgoonauto TA-8

Mootor:
     ГАЗ-51, 70hj, 6 sil

Väljalaskeaasta:
      katsemudel: 1959

Kere tüüp:
      puitsõrestikul vagun-tüüpi furgoonkere
      baasmudel autobuss TA-6
      ehitatud GAZ-51A pikendatud raamile (eesmine pikendus 295 mm, tagumine 750 mm).
      kandevõime: 2000 kg

Eriotstarbeline furgoonautod TA-8 ehitati Tartu Autoremonditehases nr. 3 väikeseerialiselt autobussi TA-6 baasil. Kere oli puitsõrestikul ilma termoisolatsioonita.

1959. a septembris ilmus ajalehes Edasi mõnerealine teade:
Tartu Autoremonditehases nr 3 valmis nädala algul esimene kaubaveofurgoon, mis on mõeldud peamiselt toiduainete (liha, kala, munade jne) veoks. Furgoon ehitati autobussi TA-6 baasil, konstruktsioonis tehti aga mitmeid uuendusi. Mootori ettepoole nihutamisega suurendati furgooni pinda, võrreldes autobussiga on juurdepääs mootorile kergem. Furgoon mahutab kuni 2,5 tonni kaupa. Tema konstrueerimisest ja ehitamisest võttis osa suur grupp töötajaid. Et kaubaveofurgoonide järele valitseb elav nõudmine, minnakse edaspidi nende seeriaviisilisele tootmisele.
Edasi, VIII 1959, O. Vare

Fotod

 Foto: Andrus Rüütli kogust

Teemad