Tartu autoremonditehas loodi 1949. aastal eesmärgiga remontida kõikvõimalikke kasutusel olevaid sõidukeid. Aasta peale asutamist – 1950 spetsialiseerus Tartu tehas ainult Gorkis toodetud ГАЗ-veoautode ja busside remontimisele. Esimese, 1951. aastal eksperimentaalselt valmistatud autobussiga TA-1 sai alguse tehase aastatepikkune bussi- ja furgooniehitus.

Tartu Autode Remondi Katsetehases on sari- ja väikesaritootmises olnud ligi 70 erinevat mudelit, enamus ehitatud Gorki autotehase ГАЗ-veoautode baasil. Lisaks neile valmistati hulganisti eritellimusel autosid. Näiteks Eesti Televisioonile värvitelevisiooni liikurülekandejaam TA-943H5; Spordiseltsile «Dünamo» sportlaste meditsiiniliseks teenindamiseks mõeldud auto TA-943E3, «Mosfilmile» laifilmikaamerate ja stereofoonilise helisalvestusaparatuuri veoks filmi «Sõda ja rahu» filmimisel TA-9K; kokku 30 eriotstarbelist autot (liikuvlaboratooriumid, autod teehooldusbrigaadidele jne.).

Erilahendusega auto valmistamine sai üldjuhul alguse mõne riikliku alluvusega tehase või majandi erisoovist. Tellija esitas sõiduki ehitamiseks tellimuse/avalduse koos muudatuste nimekirja ning ümberehitamise loaga ENSV Siseministeeriumi Riiklikult Autoinspektsioonilt (RAI) või sõjakomisariaadilt. Tellimuse vastuvõtmise otsustas tehase administratsioon. Kui tellimus otsustati täita, väljastas tehase standardiseerimisosakond uuele veokile/bussile tooteindeksi tehase ajutisest indeksiregistrist.

Tehasel oli kasutusel ajutine tooteindeksite register alates autobussist TA-1, mis valmis 1951. aastal kuni tähiseni TA-79 – furgoonauto Renault B120.65 alusel, mis valmis vahetult enne tehase erastamist 1997. aastal. Juhul kui katsemudelist sai peale vajalike katsetuste läbimist seeriatoode, anti sellele Teadusliku autoinstituudi (NAMI) poolt üleliiduline lõplik indeks.

TA-9E4 üldkaubaveo furgoonautod TA-9E2 baasil Foto: Tartu ARKT arhiiv

üldkaubaveo furgoonauto TA-9E4

Mootor:
     ГАЗ-51, 70hj, 6 sil

Tüüp:
      üldkaubaveo furgoonauto TA-9E2 baasil

Toiduveo furgoonauto TA-9E2 baasil ehitatud furgoonautod valmisid eritellimuste alusel, iga ümberehituse pidi kinnitama Riiklik Autoinspektsioon. Ümberehitusi oli lubatud teostada vaid (ENSV 200-3 TT 7-75) tehnilistes tingimustes sätestatud ulatuses. Tellija soovil võis lisada külgaknaid või -uksi, vaheseinu sektsioonide eraldamiseks, tagauksi või -aknaid, panipaiku, sisevalgusteid ja muuta nende lülitite paigutust. Juhikabiini ja veoruumi vaheseina võis jätta 2/3 ulatuses avatuks või uksega suletavaks. Veoruumi siseseinte katteks võis kasutada dekoratiivvineeri või terasplekki, termoisolatsiooni ulatust võis muuta vastavalt kliendi soovile, muuta võis ka ventilatsiooniavade paigutust veoruumis.

Vrakigalerii

Vaata TA-9E4 fotosid Vrakigaleriist

Vanad fotod

Vaata vanu fotosid mudelist TA-9E4

Teemad