Tule virtuaalsele avastusretkele läbi Eestimaa!

2004. aastal tekkis vabatahtlikest koosnev grupp inimesi, kelle huviks sai võsades ja kuuritagustes peituvate TA-marki busside ja furgoonautode otsimine, pildistamine ja nende kohta info kogumine. Isehakanud “etnograafid” kaardistasid aastate jooksul kõik Eestimaa pinnal teada olevad TA marki sõidukid. Nimekirja on aastate jooksul täiendanud ligi 70 tehnikahuvilist. Nüüdseks on enamus Tartus valmiststud sõidukitest maapinnani roostetanud või vanarauaks saanud, alles on vaid pildid. Õnneks on ka positiivseid näiteid. Vrakistaatusest on välja pääsenud kümmekond sõidukit ja neile tuleb vaid lisa.

Buss osales kokkutulekul Ehitatud Eestis 2013 Foto: Tarvo Puusepp

TA-6-1

moderniseeritud kerega autobuss
»» mudeli spetsifikatsioon
Asukoht: Pärnumaa, Tõhela
Väljalaskeaasta: 1958*
Taasteremondid: 1972; märts 1989; 2008
Kerenumber: 242
Olek: 

*Väljalaskeaasta on tuletatud kerenumbri ja tootmismahtude järgi.

Tõhela Külaseltsi koduleht

Tõhela kolhoosibuss taastati Tõhela Külaseltsi poolt 2008. aastal. Bussi taastamise idee algataja oli kohalik ettevõtja Andres Laur, kes praegu ka taastatud bussi rooli keerab. Bussi taastamiseks taotleti raha EAS-i kaudu kohaliku omaalgatuse programmist, mida rahastatakse Eesti riigieelarvest. EAS toetas bussi taastamist 15000.- Eesti krooniga. Lisaks sellele saadi toetust Tõstamaa Vallavalitsuselt (2100.- kr.) ning Tõhela Külaselts rahastas taastamist 1528,98 krooniga. Rahalises vääringus ei saa aga mõõta taastajate vabast ajast tehtud töötunde.

Mõni sõna ajaloost. Legend järgi, nagu mitmete teistegi TA-6 busside puhul, saadi ka Tõhela buss Tartust vahetuskaubana kapitaalremonti viidud GAZ-51A veoauto eest. Veoauto kuulus Kastna külas asunud Arengu kolhoosile. Lisaks veoautole oli vahetuskauba lastis ka koorem laudu, sest mis see TA-6 muud on kui veoauto + koorem laudu! Tõsisemalt rääkides toimus TA-6 bussi saamine tõenäoliselt tehase vahetusfondist - süsteem nägi ette, et tõesti võis kapitaalremonti viidava veoauto asemel vastu saada hoopis bussi.

Hiljem 70ndatel, majandite liitmise aegu sai bussi omanikuks Tõhela sovhoos, millega Kastna «Areng» liideti. Nagu tookord kombeks, kasutati bussi ikka tööliste põllule viimiseks ning laste kooli vedamiseks.

Riigikorra muutudes läks buss erakätesse ning aktiivset kasutust palju ei leidnud, viimased kümmekond aastat seisis, enne kui Tõhela Külaselts bussi oma sõiduvahendiks otsustas taastada.

Sõiduki lisas Vrakigalerii andmebaasi: Tarvo Puusepp, 04.04.2005