Tartu autoremonditehas loodi 1949. aastal eesmärgiga remontida kõikvõimalikke kasutusel olevaid sõidukeid. Aasta peale tehase asutamist – 1950. a. – spetsialiseerus Tartu tehas ainult Gorkis toodetud ГАЗ-veoautode ja busside remontimisele. Esimese, 1951. aastal eksperimentaalselt valmistatud autobussiga TA-1 sai alguse tehase aastatepikkune bussi- ja furgooniehitus.

Tartu Autode Remondi Katsetehases on sari- ja väikesaritootmises olnud ligi 70 erinevat mudelit, enamus ehitatud Gorki autotehase ГАЗ-veoautode baasil. Lisaks neile valmistati hulganisti eritellimusel autosid. Näiteks Eesti Televisioonile värvitelevisiooni liikurülekandejaam TA-943H5; Spordiseltsile «Dünamo» sportlaste meditsiiniliseks teenindamiseks mõeldud auto TA-943E3, «Mosfilmile» laifilmikaamerate ja stereofoonilise helisalvestusaparatuuri veoks filmi «Sõda ja rahu» filmimisel TA-9K; kokku 30 eriotstarbelist autot (liikuvlaboratooriumid, autod teehooldusbrigaadidele jne.).

Erilahendusega auto valmistamine sai üldjuhul alguse mõne riikliku alluvusega tehase või majandi erisoovist. Tellija esitas sõiduki ehitamiseks tellimuse/avalduse koos muudatuste nimekirja ning ümberehitamise loaga ENSV Siseministeeriumi Riiklikult Autoinspektsioonilt (RAI) või sõjakomisariaadilt. Tellimuse vastuvõtmise otsustas tehase administratsioon. Kui tellimus otsustati täita, väljastas tehase standardiseerimisosakond uuele veokile/bussile tooteindeksi tehase ajutisest indeksiregistrist.

Tehasel oli kasutusel ajutine tooteindeksite register alates autobussist TA-1, mis valmis 1951. aastal kuni tähiseni TA-79 – furgoonauto Renault B120.65 alusel, mis valmis vahetult enne tehase erastamist 1997. aastal. Juhul kui katsemudelist sai peale vajalike katsetuste läbimist seeriatoode, anti sellele Teadusliku autoinstituudi (NAMI) poolt üleliiduline lõplik indeks.

TA-943H5 liikuv ülekandejaam «Kaktus», 1979. a Pärnus
TA-943H5 liikuv ülekandejaam «Kaktus», 1979. a Pärnus Foto: Anton Mutt /ERR

TA-943H5

eriotstarbeline furgoonauto

Mootor:
     ГАЗ-52-04, 75hj, 6 sil.

Väljalaskeaasta: 1977
Kapitaalremont tehases: 1987

Kere tüüp:
      metallsõrestikul furgoonkere
      baasmudel TA-943H
      ehitatud ГАЗ-52-04 pikendatud raamile

Värvitelevisiooni liikurülekandejaam «Eesti Televisioonile». Televisiooni tehnilistele sõidukitele anti lillede nimed, TA-943H5 sai nimeks «Kaktus». Bussi sisu projekteeriti Eesti Raadiotelekeskuses, autoriteks Ain Arens, Mart Port, Jako Abe ja Nikolai Ivanov, kes jäi ka masina vahetusevanemaks.

Tartu Autode Remondi Katsetehaselt telliti kõrge katusega ja akendega varustatud furgoonauto. Televisiooni aparatuur, mis sõidukisse paigutati, pärines mitmelt erinevalt firmalt ja kuulus senikasutatavatest märksa kõrgemasse klassi. Kaks kaamerat „BOSCH-ilt”, üks kantav; tiitrite näitamiseks „SONY” kaamera; salvestamiseks „AMPEX-i” videomagnetofon.

TA-943H5 oli esimene liikuv salvestusjaam NSV Liidus.

Teemad

Fotod