Tartu autoremonditehas loodi 1949. aastal eesmärgiga remontida kõikvõimalikke kasutusel olevaid sõidukeid. Aasta peale tehase asutamist – 1950. a. – spetsialiseerus Tartu tehas ainult Gorkis toodetud ГАЗ-veoautode ja busside remontimisele. Esimese, 1951. aastal eksperimentaalselt valmistatud autobussiga TA-1 sai alguse tehase aastatepikkune bussi- ja furgooniehitus.

Tartu Autode Remondi Katsetehases on sari- ja väikesaritootmises olnud ligi 70 erinevat mudelit, enamus ehitatud Gorki autotehase ГАЗ-veoautode baasil. Lisaks neile valmistati hulganisti eritellimusel autosid. Näiteks Eesti Televisioonile värvitelevisiooni liikurülekandejaam TA-943H5; Spordiseltsile «Dünamo» sportlaste meditsiiniliseks teenindamiseks mõeldud auto TA-943E3, «Mosfilmile» laifilmikaamerate ja stereofoonilise helisalvestusaparatuuri veoks filmi «Sõda ja rahu» filmimisel TA-9K; kokku 30 eriotstarbelist autot (liikuvlaboratooriumid, autod teehooldusbrigaadidele jne.).

Erilahendusega auto valmistamine sai üldjuhul alguse mõne riikliku alluvusega tehase või majandi erisoovist. Tellija esitas sõiduki ehitamiseks tellimuse/avalduse koos muudatuste nimekirja ning ümberehitamise loaga ENSV Siseministeeriumi Riiklikult Autoinspektsioonilt (RAI) või sõjakomisariaadilt. Tellimuse vastuvõtmise otsustas tehase administratsioon. Kui tellimus otsustati täita, väljastas tehase standardiseerimisosakond uuele veokile/bussile tooteindeksi tehase ajutisest indeksiregistrist.

Tehasel oli kasutusel ajutine tooteindeksite register alates autobussist TA-1, mis valmis 1951. aastal kuni tähiseni TA-79 – furgoonauto Renault B120.65 alusel, mis valmis vahetult enne tehase erastamist 1997. aastal. Juhul kui katsemudelist sai peale vajalike katsetuste läbimist seeriatoode, anti sellele Teadusliku autoinstituudi (NAMI) poolt üleliiduline lõplik indeks.

Autobuss TA-1 riikliku registreerimisnumbriga PP 66-42.
Autobuss TA-1 riikliku registreerimisnumbriga PP 66-42. Foto: Tehase arhiiv

TA-1

reisijateveo autobuss

Mootor:
     ГАЗ-51, 70hj, 6 sil.

Tootmisaastad:
      katsemudel: 1951 kevad
      seeriatootmine 1951 - 1953

Kere tüüp:
      puitsõrestikuga vagunkere
      ehitatud GAZ-51 pikendatud raamile (telgede vahe pikendus 700 mm, tagaosa pikendus 1050 mm)

Reisijakohti:
      linnaliinil 22 istekohta + 5 seisukohta
      maaliinil 24 istekohta

Gabariidid:
      pikkus: 7250 mm (koos tagavararattaga)
      laius: 2400 mm
      kõrgus: 2930 mm (koos pakiraamiga)
      teljevahe: 4000 mm

1951. aasta kevadel valmis autobussi esimene katsemudel.

1951. a novembris anti töökojale üle 7 uut veoauto GAZ-51 šassiid autobusside TA-1 valmistamiseks. ATP juhataja (A. Rebanes) käskkirjaga nr. 333, 10.11.51 määrati ka valmistatavate autobusside üleandmine automajanditele:
      - Võru Autotranspordibaas nr. 3 - 1 autobuss,
      - Paide Autotranspordibaas nr. 10 - 1 autobuss,
      - Valga Autotranspordibaas nr. 9 - 1 autobuss,
      - Tartu Autotranspordibaas nr. 4 - 1 autobuss,
      - Tallinna Autobussipark (AP) - 3 autobussi.

1952. aastal valmis Tartu Autoremonditöökojas 12 TA-1-tüüpi autobussi (pole teada, kas number sisaldab 1951. a novembris saadud šassiisid või mitte). Valminud busside üleandmise kohta on, et Tallinna AP sai sel aastal oma kasutusse veel kaks TA-1 bussi ning samuti jagati busse Eesti NSV suurematele teatritele:
       (PP 97-10) - Eesti NSV Riiklik Akadeemiline Ooperi- ja Balletiteater Estonia
       (PP 66-42) - Eesti NSV Riiklik Vene Draamateater, hiljem ehitati ümber mudeliks TA-1A.
       (PY 52-48) - Pärnu Oblasti Draamateater “Endla”
(Andmed: Heikki Perli)

1953. aastal sai ühe TA-1 bussi Tartu Riiklik Ülikool (PY 70-03), hiljem ehitati ümber mudeliks TA-1A.

Tallinna Autobussipargi TA-1 autobussid: (Andmed: Aare Olander)
      Tallinna Autobussipargil (Tallinna AP) oli kokku 5 TA-1 tüüpi bussi.
      Need olid:
      garaažinr. 95 (PP 88-53) - võeti arvele 3.8.1951. Sõitis Nõva liinil. 1954. a. tegi suure avarii ja kanti maha.
      garaažinr. 111 (PP 90-91, hiljem PP 91-01) - võeti arvele 16.12.1951, hiljem sai uue TA-6 kere, kasutati viimasel ajal öövalve- jm. majandussõitudeks. Maha kantud 1961. või 1962. aastal.
      garaažinr. 113 (PP 91-68) - võeti arvele 7.1.1952, oktoobris 1952. a. tuli nr. 113 all PP 98-83 (ja GZA-651 kerega?). 1955 kanti maha või anti üle.
      garaažinr. 118 (PP 92-58) - võeti arvele 1.2.1952. 1952. a. lõpul anti üle 2. autobaasile (Rakvere).
      garaažinr. 119 (PP 92-93) - võeti arvele 21.2.1952. 1955. a. detsembris anti üle Paide Autotranspordibaasile nr. 10.

Teemad

Fotod